Poplatky pro rok 2023 - platba převodem z účtu

Zveřejněno: pondělí 9. leden 2023

Obec Kosice má zřízen účet u České spořitelny a.s.

číslo účtu : 1080827319

kód banky : 0800

Variabilní symbol: rok a číslo popisné.

Příklad : VS: 2023106 (rok 2023 a č. p. 106), nebo 20231 (rok 2023 a č. p. 1)

Při platbě převodem z účtu nezapomeňte vyplnit "vzkaz pro příjemce". Napište příjmení, ze kterého bude zřejmé, kdo platbu zasílá a dále z jakých položek se platba skládá. Poplatek (příjmení) a druh poplatku (x ...popelnice, x ...stočné, x.... pes).

Příklad: Nováček - 1x 1800, 4x 720, 1x 60.

Výše poplatků pro rok 2023:

STOČNÉ

Osoba bydlící v obci........................ 720,-Kč/os.

NENÍ PODSTATNÉ, zda je poplatník v obci přihlášen - kdo v obci žije, bude platit plné stočné, včetně chalupářů!             

POPELNICE

Svoz 1x za 14 dní …...............1800,- Kč za popelnici

Svoz 1x za měsíc …..................900,- Kč za popelnici

Svoz 1x za 14 dní (chalupáři)....900,- Kč za popelnici (svoz duben - říjen.... každých 14 dní)

PES

Za prvního psa: 60,- Kč, za každého dalšího psa - poplatek 100,- Kč

POZOR: sleva pro důchodce již není možná, dle nařízení zákona…

********************************************************************

POZOR !!!

V případě platby za svoz odpadu převodem z účtu je nutné zajít na obecní úřad pro známku na popelnici.

Platbu proveďte do konce února, aby bylo možné vyzvednout známku na popelnici do prvního březnového svozu. Od března 2023 nebudou sváženy popelnice, které nebudou mít známku na rok 2023!

DOPORUČUJEME!!!

Ihned po zakoupení, známku nalepit na popelnici.