O nás

Zveřejněno: čtvrtek 19. srpen 2004

Kosice najdete ve Východočeském kraji, konkrétně v Královehradeckém okresu nedaleko Chlumce nad Cidlinou. Leží severně od silnice I/11, což je v podstatě hlavní tah z Hradce Králové na Prahu

Obec čítá 128 popisných čísel s 330 obyvateli. Jeden kilometr východně od Kosic je obec Kosičky, 2,5 km severně Bydžovská Lhotka a severozápadně Mlékosrby vzdálené 3 km.
Ves Kosice je poprvé připomínána v roce 1315 v souvislosti se sousedním kláním v Hradci Králové. V roce 1318 byli držiteli Kosic vladykové Budislav Bernát a Hroznata. Zapsali se do dějin častými spory se svými sousedy, jimž způsobili mnoho škod a od kterých si museli nechat ledacos líbit.
Obcí probíhá okresní silnice III. třídy z Chlumce nad Cidlinou do Nechanic. Jižním okrajem obce protéká řeka Bystřice (staré koryto) a o 200 m níže je nové koryto. Střed obce tvoří velká obdélníková, jen mírně kosodélná náves s rozměry cca 250 x 150 m, obehnaná lipovým stromořadím pod státní ochranou.

 

Na západním konci návsi stojí budova mateřské školy s hřištěm a sousedí s hasičskou zbrojnicí a budovou obecního úřadu. Uprostřed návsi a čtyř lip stojí pomník obětem 1. a 2. Světové války. Vedle pomníku je zvonička a oplocený křížek znázorňující Boží muka. Na severu návsi je víceúčelová vodní nádrž a nohejbalové hřiště. Směrem na východ se nachází kulturní zařízení pro pořádání kulturních akcí v letních měsících. 

   Na konci obce směrem na Bydžovskou Lhotky byly postaveny rodinné domky pro 7 rodin. Další domky se začínají stavět i po levé straně silnice směrem na Chlumec n. C. Obec má pro svoji potřebu dostačující kulturní dům, ve kterém sídlí obecní úřad a pohostinství. Po výjezdu z návsi směrem na Bydžovskou Lhotku po levé straně se nachází prodejna potravin.

V roce 2003 schválil parlament české republiky obecní symboly v této podobě:

Znak: Ve zlatém štítě červená kvádrovaná věž s cimbuřím, nad ní černý kos s červenou zbrojí.

Prapor: Žlutý list s červeným žerďovým zubatým pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu se čtyřmi čtvercovými zuby a třemi stejnými mezerami. Ve žlutém poli černý kos s červenou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Návrh znaku a praporu zpracovala pro obec Kosice heraldická kancelář M. Pavlů ze Zlína.


 

Aktivně v obci pracuje sbor dobrovolných hasičů (SDH). SDH pořádá různé společenské akce, zúčastňuje se veškerých soutěží pořádaných v okrese a aktivně pomáhá obecnímu úřadu.TJ Sokol se zúčastňuje okresních soutěží ve stolním tenise, dále vybudoval tenisové kurty pro mladou generaci tenistů.
V obci je dokončena elektrifikace, plynofikace, telefonizace, vodní síť a kanalizace. V územním plánu se počítá s výstavbou čistící stanice odpadních vod, dokončením úpravy veřejného prostranství a výstavbou rybníků, které v minulosti okolo obce byly. V obci je řada soukromých firem, které se v převážné míře zaměřují na stavební práce. Vzhledem ke klidnému prostředí a snadné dostupnosti se obec stává vyhledávaným místem chalupářů a mladých lidí pro výstavbu rodinných domků.

.